Privacy statement

VakQundig kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u onze app aanschaft of gebruik maakt van de diensten van de VakQundig en/of omdat u deze zelf aan VakQundig verstrekt (contactformulier op site). VakQundig kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw adresgegevens;
 • uw telefoonnummer(s);
 • uw e-mailadres;
 • contactpersoon of contactpersonen en alle gegevens welke nodig zijn voor de aan u geleverde goederen
  en diensten en de financiële afwikkeling daarvan.

WAAROM VAKQUNDIG GEGEVENS NODIG HEEFT

VakQundig verwerkt uw persoonsgegevens (o.a. contactformulier website) om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan VakQundig uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten leveringsovereenkomst en de (financiële) afhandeling daarvan. Grondslagen hiervan zijn: een overeenkomst (levering), een gerechtvaardigd belang of vanwege een wettelijke verplichting.

HOE LANG VAKQUNDIG GEGEVENS BEWAART

VakQundig bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de (leer)doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen opdracht met u tot stand is gekomen.

DELEN MET ANDEREN

VakQundig verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en soms ook met uw uitdrukkelijke toestemming. Bijvoorbeeld bij gebruik beeldmateriaal.

COOKIES

VakQundig maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat. Cookies worden veel gebruikt om de website (efficiënter) te laten werken. Dit betreft informatie over uw browser, uw IP-adres, de site van waaruit u komt en de links die gevolgd zijn bij het verlaten van onze site. Uw algemene locatie zoals bepaald op basis van uw IP-adres en verstrekt door uw browser. Wij gebruiken geen cookies om u persoonlijk te volgen of om u te identificeren.

De volgende cookies gebruiken wij:

Google Analytics

Wordt gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert bezoekers op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Twitter Button

Met deze knop kunt u de webpagina die u bekijkt snel delen met al uw volgers.

Typekit by Adobe

Adobe Fonts service kan Adobe gegevens verzamelen over de lettertypendie aan uw website worden geleverd. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van facturering en naleving van de regelgeving.

Facebook Connect

Facebook biedt sinds kort aan andere websites de mogelijkheid om gebruik te maken van Facebook Connect. Dankzij die tool is het mogelijk om met je Facebook gegevens in te loggen op die site.

Als u onze inhoud via sociale media deelt, zullen die sociale netwerken registreren dat u dit hebt gedaan en een cookie instellen voor dit doeleinde en in de toekomst mogelijkerwijs linken naar aan ons merk gerelateerde boodschappen. In sommige gevallen, wanneer een pagina op onze website inhoud van een sociaal netwerk bevat, zoals een Twitter-feed of een Facebook-opmerkingenvenster, kunnen die services een cookie plaatsen, zelfs als u niet op een knop klikt. Zoals het geval is voor alle cookies, hebben we geen toegang tot de cookies die door sociale netwerken zijn ingesteld, net zoals die sociale netwerken geen toegang hebben tot cookies die we zelf hebben ingesteld.

We zetten zelf geen cookies voor sociale media van derden actief in op onze website. Onze systemen verzamelen automatisch anonieme informatie over bezoekers, waaronder IP-adressen, browsertype, taal en de tijden en datums van websitebezoeken. De verzamelde gegevens omvatten geen persoonlijk identificeerbare informatie en worden, zoals hierboven beschreven, gebruikt voor statistische analyse, om het gedrag van gebruikers te begrijpen en om de site te beheren.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van uw gegevens;
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar VakQundig en wij zullen
zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.
Deze toezichthouder heet de Autoriteit Persoonsgegevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

BEVEILIGEN

VakQundig neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VakQundig (www.vakqundig.nl) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VakQundig verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VakQundig.

WIJZIGINGEN

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid. Als we ons privacybeleid wijzigen, plaatsen we de wijzigingen op onze website. Voortgezet gebruik van de service betekent dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

www.vakqundig.nl is de website van VakQundig.

Verantwoordelijke : de heer J. Fraanje

VakQundig is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres : Van Alphenstraat 1
Postcode : 3581JA Utrecht
Telefoon : 06-25055001
E-mailadres : info@vakqundig.nl